Amb veu pròpia

És un projecte que neix en el marc de VICCC 2016, per posar de relleu el treball i obra de joves poetes osonencs. La poesia es presenta al públic d’una forma original i única, en espais emblemàtics de la ciutat.

El projecte proposa donar a conèixer i/o consolidar les joves veus poètiques d’Osona i connectar-les amb les d’arreu dels Països Catalans, així com també crear sinergies amb autors i artistes de carrera consolidada. També vol posar en valor l’important patrimoni cultural en l’àmbit de la literatura a la comarca d’Osona que ha estat el bressol de figures de prestigi i renom com Jacint Verdaguer, Miquel Martí i Pol, Pilar Cabot, Víctor Sunyol o Lluís Solà. El nostre patrimoni és un reflex de l’interès i la sensibilitat dels ciutadans del territori envers l’expressió artística en llengua catalana i un factor de desenvolupament i cohesió social. 

La programació es coordina amb l'Ajuntament de Roda, l'Ajuntament de Tavèrnoles i la Fundació Miquel Martí i Pol

Les tres accions poètiques són espectacles creats per a l'ocasió a partir del treball col·lectiu que realitzaran els diferents actors en cada municipi, combinant la poesia amb altres disciplines artístiques.

Anualment es fa coincidir amb les Jornades Miquel Martí i Pol que organitza la Fundació Miquel Martí i Pol.