Vic City Lab

Osona Lab City és un projecte d’innovació social i digital que estendrà la digitalització a la comarca i hi generarà noves oportunitats econòmiques i de coneixement.

El Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) Osona Lab City ha rebut el finançament de la Unió Europea i la Generalitat de Catalunya per tal d’impulsar la transformació digital a través de l’especialització, la creació de nou teixit empresarial i la generació de noves oportunitats laborals.

L’àrea d’influència principal de l’Osona Lab City és la comarca d’Osona. Les experiències a les ciutats de Vic i Manlleu actuaran com a nuclis impulsors per transferir i estendre la transformació digital a la resta del territori osonenc.

La iniciativa compta amb la complicitat de diversos agents: l’Ajuntament de Vic, que n’ha assumit la coordinació, l’Ajuntament de Manlleu, l’Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement Creacció i la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC).

Per altra banda, l’Ajuntament de Calldetenes en serà agent beneficiari i actuarà com a municipi de mostra per analitzar el futur desplegament a la resta del territori.

Consulta el web per a més informació: www.osonalabcity.cat