Oferta Educativa

Podeu consultar tots els centres educatius de Vic.

Batxillerat

Podeu consultar els centres de Vic on s’imparteix Batxillerat, tant públics com concertats.

Altres Centres

Vic compta amb altes centres formatius per oferir una gran varietat educativa.

Programes de Formació i Inserció (PFI)

Els Programes de Formació i Inserció (PFI) són estudis voluntaris impartits a Catalunya adreçats a joves que no han obtingut el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) i que, en el moment d'iniciar el PFI, no segueixen estudis en el sistema educatiu ni participen en altres accions de formació.