Formularis per descarregar i tràmits relatius a pisos HPO

AJUT IMPLÍCIT

Aquest procediment té com objecte descriure el procés de tramitació de l’ajut per pagar el lloguer o cànon a les persones usuàries del parc d’habitatges gestionats per l’Agència, a les quals el cost de l’habitatge els pot situar en risc d’exclusió social residencial.

S’inclou en l’abast d’aquest procediment tots els habitatges del parc gestionats per l’Agència en règim de lloguer o qualsevol altre règim de cessió d’ús a tot el territori de Catalunya. Caldrà omplir model normalitzat i aportar documentació així com demanar cita prèvia.

RENÚNCIA HABITATGE DE PROTECCIÓ OFICIAL

Qui vulgui renunciar a un pis de protecció oficial caldrà que presenti una model normalitzat i donar de baixa als subministraments i procedir a l’entrega de les claus. El pis ha d’estar net i buit per tal de poder tornar-lo a adjudicar. Caldrà demanar cita prèvia.

RENOVACIÓ HABITATGE DE PROTECCIÓ OFICIAL

Quan procedeixi la renovació del contracte ens posarem en contacte amb els usuaris per tal que omplin l’imprès normalitzat i aportin la documentació acreditativa que les seves circumstàncies no han canviat.

MANTENIMENT

Si tens qualsevol dubte o problema amb temes relacionats amb el manteniment de l’habitatge contacta amb nosaltres a través de la cita prèvia o per telèfon.

ALTRES TRÀMITS HPO

Es poden fer altres tràmits com permuta, canvi de titular en determinats casos, reconeixements de deute… Caldrà demanar cita prèvia.