Membres del Patronat de la Ciutat Antiga

El Patronat de la Ciutat Antiga de Vic està format per membres representants de l'Ajuntament de Vic i representants d'organitzacions o institucions de la societat, amb coneixements professionals sobre la recuperació i difusió del patrimoni.

 • President:   
  • Albert Castells i Vilalta, Alcalde

 • Vocals:   
  • Ester Coma i Bassas, regidora d'Urbanisme
  • Adela Geli i Anticó, arquitecta
  • Miquel Sitjà i Domènech, arquitecte 
  • Manel Alemany i Colomer, arquitecte tècnic
  • Josep Maria Vila i Carbasa, arqueòleg
  • Roser Vives i Delàs, enginyera agrònoma
  • Dani Font i Montanyà, historiador
  • Núria Coll i Santanach, comerciant

 • Secretària:
  • Elisenda Foradada i Vilarrasa, arquitecta municipal