Membres del Patronat de la Ciutat Antiga

El Patronat de la Ciutat Antiga de Vic està format per membres representants de l'Ajuntament de Vic i representants d'organitzacions o institucions de la societat, amb coneixements professionals sobre la recuperació i difusió del patrimoni.

 • Presidenta:   
  • Fabiana Palmero, regidora de l'Àrea de Territori

 • Vocals:   
  • Bet Piella Pons, regidora de Cultura
  • Adela Geli Anticó, arquitecta
  • Miquel Sitjà Domènech, arquitecte 
  • Manel Alemany Colomer, arquitecte tècnic
  • Josep Maria Vila Carbasa, arqueòleg
  • Roser Vives Delàs, enginyera agrònoma
  • Dani Font Montanyà, historiador
  • Núria Coll Santanach, comerciant

 • Secretària:
  • Elisenda Foradada Vilarrasa, arquitecta municipal