Reconeixements del Patronat de la Ciutat Antiga de Vic

Els reconeixements premien l'esforç de recuperació i de valorització del patrimoni arquitectònica de la ciutat de Vic.

La intervenció  en el patrimoni arquitectònic d'una ciutat és sempre molt complexa i presenta molts matisos. Provoca un diàleg constant amb l'edifici, amb la seva història i amb la seva arquitectura.

El patrimoni és un testimoni fonamental de la identitat col·lectiva de la ciutat i per això requereix el màxim rigor i sensibilitat a l'hora d'actuar-hi. És primordial conèixer l'edifici i entendre'l per buscar el millor resultat.

Actualment, la conservació del patrimoni va més enllà de mantenir la identitat de la ciutat, és també una aportació primordial en la lluita per al sostenibilitat i contra el canvi climàtic.

Aquests reconeixements premien l'esforç de recuperació i valorització del patrimoni arquitectònic. Cadascuna de les actuacions valorades han contribuït a deixar un important llegat a la ciutat, una herència per a les futures generacions que ajuda a entendre i a conèixer la nostra història.


Reconeixements del Patronat de la Ciutat Antiga 2022


Reconeixements del Patronat de la Ciutat Antiga 2015