Programes de Formació i Inserció (PFI)

Els Programes de Formació i Inserció (PFI) són estudis voluntaris impartits a Catalunya adreçats a joves que no han obtingut el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) i que, en el moment d'iniciar el PFI, no segueixen estudis en el sistema educatiu ni participen en altres accions de formació.

Aquests programes són voluntaris i estan adreçats als joves que hagin deixat l'educació secundària obligatòria (ESO) i que compleixin com a mínim 16 anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa. 

 

La finalitat d'aquests programes és proporcionar-los la possibilitat d'incorporar-se de nou al sistema educatiu per continuar estudis de formació professional i/o han de facilitar l'adquisició de competències professionals per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d'obtenir una ocupació qualificada.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

 

L’oferta formativa de PFI - PTT de Vic es du a terme mitjançant un conveni entre l'Ajuntament de Vic i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.

 

Els programes de formació i inserció s'estructuren en:

 • Mòduls de formació professional per a l'assoliment de les competències professionals que inclouen un mòdul de pràctiques en alternança en centres de treball.
 • Mòduls de formació general per a l'adquisició de competències instrumentals bàsiques.
 • Accions de seguiment i orientació de l'alumne/a.

Els programes s'ofereixen en 3 modalitats, segons la seva organització:

 • Plans d'iniciació professional (PIP), que es realitzen en instituts de titularitat del Departament d'Educació i en centres docents privats i establiments de formació autoritzats.
 • Plans de transició al treball (PTT), organitzats en col·laboració entre el Departament d'Educació i les administracions locals.
 • Programes de formació i aprenentatge professional (FIAP), realitzats en els instituts de titularitat del Departament d'Educació.

 

Continuïtat:

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI) comporta el següent:

 • Certificat acadèmic i professional que conté la qualificació final obtinguda en el PFI i acredita les competències professionals assolides.
 • Certificat del curs d’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM), si el PFI s’ha cursat en un centre autoritzat per impartir aquest curs d’accés.
 • Accés als cicles formatius de grau mitjà, d’acord amb la Resolució EDU/2638/2020, de 26 d'octubre.
 • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el PFI per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
 • Certificat de professionalitat que emet l'Administració laboral.
 • Accés als centres de formació d'adults per obtenir el graduat en educació secundària obligatòria (GESO), sense complir el requisit de tenir 18 anys.

 

Quina formació rebràs?

 • Formació professional en un perfil específic: t’iniciaràs en les tasques corresponents a un primer nivell de qualificació en la professió que has escollit. Inclou 180 hores de FCT: formació en centres de treball.
 • Formació general: obtindràs recursos per desenvolupar-te millor personalment i professionalment i per continuar la teva formació acadèmica. Conté coneixements de: entorn social i territorial, incorporació al món professional, estratègies i eines de comunicació i estratègies i eines matemàtiques.

 

Què podràs fer després?

 • Un cicle formatiu de grau mitjà.
 • Cursar el GESO a les Escoles d’adults.
 • Treballar com a auxiliar amb un certificat professional de nivell 1.
 • Altres cursos de formació ocupacional.

 

Què necessito per accedir-hi:

Poden accedir a aquest Programa de Formació i Inserció (PFI) els joves que compleixin com a mínim 16 anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d’inici del programa i que no hagin obtingut el graduat en ESO.

 

Els tràmits són:

- Per cursar un programa organitzat pel Departament d'Educació (PTT, FIAP i PIP en institut) cal fer la preinscripció i la matrícula segons les directrius d'aquest Departament.

- Per cursar el programa PFI organitzat per centres docents privats o establiments cal informar-se en el mateix centre o establiment.

 

Perfils professionals i ubicació dels PFI que s’imparteixen a Vic:

Ajuntament de Vic/Institut de Vic

Pla de transició al treball (PTT)

Indústria, 71  08500 Vic   

       93 886 21 00           pfi_pttvic@ivic.cat

·         Auxiliar de comercialització de productes i logística

·         Auxiliar de perruqueria i estètica

·         Auxiliar de muntatges d'instal·lacions elèctriques, d'aigua i gas

·         Auxiliar de pastisseria i forneria


 

Institut de Vic

Plans d’Iniciació Professional (PIP)

Av. Sant Bernat Calbó, 8 / C. Doctor Fleming, s/n  08500 Vic

       93 889 18 78              iesvic@xtec.cat

·         Auxiliar de manteniment i reparació de vehicles de mobilitat personal

 

Més informació:

 • Preinscripció i matrícula
 • Díptic informatiu Auxiliar de comercialització de productes i logística
 • Díptic informatiu Auxiliar de perruqueria i estètica
 • Díptic informatiu Auxiliar de muntatges d’instal·lacions elèctriques, d’aigua i gas
 • Díptic informatiu Auxiliar de pastisseria i forneria
 • Díptic informatiu Auxiliar de manteniment i reparació de vehicles de mobilitat personal