Convocatòria IN-VIC

Qualsevol propietari d’un pis buit que el vulgui rehabilitar, pot sol·licitar una subvenció amb el compromís que aquest pis es destinarà a lloguer assequible a través de la borsa d’habitatge de l’Oficina Local de Vic/Impulsvic SLU. El termini de presentació de sol·licituds és del dia 18 de maig de 2023 fins el dia 30 de juny del 2023 ambdós inclosos.

Antiguitat de l’habitatge ha de tenir més de 25 anys

Ajuts per obres fins a 15.000€, 25% dels quals a fons perdut, la resta a retornar amb el lloguer.

El termini de presentació de sol·licituds és del dia 9 de maig de 2023 fins el dia 30 de juny del 2023 ambdós inclosos.


DOCUMENTACIÓ :