Subvencions del programa de rehabilitació a nivell d'edifici i habitatges "NextGenerationEU"

RESOLUCIÓ DSO/825/2022, de 22 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions a l'empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla...

RESOLUCIÓ DSO/825/2022, DE 22 DE MARÇ, PER LA QUAL S’OBRE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA PÚBLICA NO COMPETITIVA, DE SUBVENCIONS A L’EMPARA DEL REGLAMENT (UE) 2021/241 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, DE 12 DE FEBRER DE 2021, DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA, FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA-NEXTGENERATIONEU, PER A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓ A NIVELL D’EDIFICI DE TIPOLOGIA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR I PLURIFAMILIAR, DEL PROGRAMA D’ACTUACIONS DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN HABITATGES I DEL PROGRAMA PER A L’ELABORACIÓ DEL LLIBRE DE L’EDIFICI EXISTENT PER A LA REHABILITACIÓ I LA REDACCIÓ DE PROJECTES DE REHABILITACIÓ.
Programa 3: d’ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edificis de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar. Del 23/05/22 i finalitza 31/12/22 inclòs.
Programa 4: d’ajuts a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges. Del 07/06/22 i finalitza el 31/12/22
Programa 5: d’ajuts per l’elaboració del llibre del edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació. del 20/06/22 i finalitza el 31/12/22.

Seran subvencionables les actuacions iniciades posteriorment a data 01/02/2020 i poden estar finalitzades en el moment de la presentació de la corresponent sol·licitud, i també aquelles que encara no s’hagin iniciat.

La presentació serà telemàtica per mitjà dels formularis en línia al Portal de tràmits de la Generalitat de Catalunya.