ACVIC. Centre d'arts contemporànies

És un equipament cultural públic per a la promoció de la creació, la investigació, la producció i la difusió de propostes vinculades a les pràctiques artístiques contemporànies.

És un centre compromès amb el seu entorn immediat que treballa en el context nacional i internacional per difondre la seva pròpia activitat, per acollir i interactuar amb experiències, artistes i actors culturals externs, en una lògica de coparticipació en l’esdevenir global de les pràctiques artístiques contemporànies. 

ACVIC Centre d’Arts Contemporànies defineix una línia d’acció centrada en la relació entre l’activitat educativa, el territori i la interacció social. L’art, enllaçat amb l’educació, facilita espais de producció que s’obren a l’experimentació. S’entén la pràctica artística com una eina que incideix en l'espai social, hi interactua i el transforma. Des d’aquest plantejament es persegueix generar un àmbit de confluència entre la producció artística i l’acció educativa, de manera que l'educació esdevingui una activitat emprenedora que incorpori elements de recerca, dinamitzi aspectes de producció, incentivi la participació i necessiti desplegar mecanismes de visibilitat i comunicació. 

Informació de contacte

Carrer de Sant Francesc, 1 
08500 Vic (Barcelona) 

info@acvic.org 

www.acvic.org 

Tel. 938 853 704 

Horari 

De dimarts a divendres de les 10.00 h a les 13.00 h i de les 17.00 h a les 19.00 h 
Els dissabtes de les 11.00 h a les 14.00 h i de les 17.00 h a les 19.00 h