Necessito parlar amb Serveis Socials

Els Serveis Socials Bàsics són el primer nivell del sistema públic d'atenció social. Garantim la proximitat amb la ciutadania i amb els seus àmbits relacionals més propers, el familiar i el social. Estem al vostre costat per assessorar-vos i acompanyar-vos en la presa de decisions davant de les necessitats que pugueu tenir.

Acollida, Orientació i Assessorament

Els Serveis Bàsics d'Atenció Social són un conjunt organitzat i coordinat d'accions professionals, integrat per equips tècnics, amb l'objectiu de millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones.

Assistent Digital +65

L’assistent digital ajuda a gestionar i acompanyar en tots aquells tràmits i/o gestions telemàtiques les persones de més de 65 anys que ho puguin necessitar.

Servei d'Ajuda a Domicili (SAD)

El SAD dona resposta a les necessitats que presenten les persones que per raons de manca o pèrdua d'autonomia física, psíquica o intel·lectual, necessiten assistència i ajut per dur a terme les activitats bàsiques i/o instrumentals de la vida diària.