Quins suports podem rebre les famílies?

El departament de Benestar i Família posa a disposició de tots els infants i els adolescents de Vic una sèrie de serveis i programes dissenyats per ajudar-los si es troben en situacions de necessitat. Aquests serveis estan destinats a prevenir o reduir els efectes negatius que les diverses circumstàncies individuals i familiars puguin tenir sobre el benestar dels infants. Algunes de les opcions que poden estar incloses en aquesta cartera de serveis són les següents: