Tinc dificultats per cobrir les necessitats bàsiques. Quins ajuts teniu?

Ajuts d'urgència social

Les prestacions econòmiques d'urgència social cobreixen necessitats bàsiques, puntuals i urgents de subsistència

Rebost Solidari

És un servei per a persones en situació econòmica precària que dona accés a una recollida mensual d’aliments per cobrir les necessitats bàsiques de la unitat familiar.

Renda Garantida de Ciutadania (RGC)

És una prestació social a través de la qual s’asseguren els mínims per a una vida digna a les persones i unitats familiars que es troben en situació de pobresa. Es pretén promoure la seva autonomia i participació activa en la societat.