Acollida, Orientació i Assessorament

Els Serveis Bàsics d'Atenció Social són un conjunt organitzat i coordinat d'accions professionals, integrat per equips tècnics, amb l'objectiu de millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones.

Un equip de professionals ofereix atenció i ajuda a persones i famílies en risc d’exclusió social per millorar la seva qualitat de vida. També informa de les prestacions a les quals poden accedir i dels tràmits a seguir.

Qui pot rebre aquest servei?

Totes les persones/famílies que requereixin informació, orientació, suport i/o acompanyament davant d'una situació de vulnerabilitat. La nostra finalitat és promoure actituds i canvis que fomentin la inclusió social. Algunes situacions de vulnerabilitat poden ser: 

  • Persones amb discapacitat física, intel·lectual o sensorial
  • Malalties mentals i malalties cròniques
  • Manca d'habitatge
  • Situacions familiars conflictives
  • Drogodependències i altres addiccions
  • Violència i delinqüència juvenils
  • Dependència
  • Violència masclista i familiar
  • Situacions de pobresa
  • Urgències socials