Vic, ciutat educadora

Vic ha fet una aposta per l’educació. Ja des del 1997 Vic és una ciutat educadora i ha plasmat en totes les seves polítiques públiques aquesta perspectiva. És educadora en un sentit ampli del terme, entenent com a agents educadors no només els centres educatius, sinó també tots aquells que conformen la nostra ciutat: des de l’entitat fins al ciutadà de peu.

L’aposta en les polítiques educatives per part de l’Ajuntament de Vic al llarg dels darrers anys s’ha anat incrementant a través de les múltiples accions i projectes que ha implementat a la ciutat. Partint de l’anàlisi de la situació dut a terme en el marc del Projecte Educatiu de Ciutat l’any 2007, la Regidoria d’Educació ha desplegat progressivament un conjunt d’iniciatives que, amb la implicació dels diferents agents educatius que treballen i són coneixedores de la realitat a la nostra ciutat, han estat i estan sent les línies de treball cabdals en les polítiques educatives municipals. 

 

Tan és així, que l’aposta en educació per part de l’Ajuntament en els darrers anys ha augmentat a través de la implementació de diferents iniciatives i projectes:

  • Obertura de tres noves escoles bressol municipals
  • Ampliació i millora en les accions de suport als centres educatius
  • Oferta pel que fa a projectes de coneixement de la ciutat adreçats a centres educatius, entitats i ciutadans
  • Proposta d’espais de participació vinculats al món educatiu
  • Foment d’espais de trobada i intercanvi per a mestres i professors
  • Oferta de projectes vinculats a l'educació i la formació al llarg de la vida, així com de reconeixement del paper educador de la ciutat

  

El desplegament del Projecte Educatiu de Ciutat ens permet construir una ciutat amable i compromesa amb l’educació, que aposta per la formació al llarg de la vida, que exerceix un lideratge més enllà del seu terme municipal pels seus múltiples equipaments amb perspectiva educadora i que es configura com un municipi compromès amb la mobilitat dels nois i noies, una ciutat pensada per als infants i des dels infants. 

La Regidoria d’Educació treballa per estendre la perspectiva educadora a tota la ciutat, per convèncer-la del seu compromís i la seva responsabilitat en l’educació i formació de les noves generacions de vigatans i vigatanes.

Per més informació:

Web - Ciutats Educadores