Projectes adreçats a la ciutadania

Consulteu tots els projectes adreçats a tota la ciutadania de Vic.

Consistori Infantil

El Consistori Infantil és un òrgan consultiu i participatiu format per representants dels alumnes de sisè de primària de les diferents escoles de Vic, amb l’objectiu de donar a conèixer la institució de l’Ajuntament, les seves funcions, la seva organització i el seu funcionament als nens i nenes.

Formació monitors/es del Pla Educatiu d'Entorn de Vic

Formació en l’ús social de la llengua catalana per part de totes les persones que col·laboren en alguna de les propostes del Pla Educatiu d'Entorn de Vic, com a monitores o dinamitzadores d’alguna acció o servei. La formació es realitzarà des del Consorci per la Normalització Lingüística de Vic.

Mentoria Socioeducativa

La mentoria socioeducativa és una acció basada en la relació entre mentors i mentorats. El mentor, com a agent experimentat, ofereix al mentorat acompanyament individualitzat, ajuda, orientació i protecció en el procés de desenvolupament acadèmic i personal, i esdevé un referent positiu establint una relació de confiança i suport emocional.

TSAE - Estudi Assistit

Els Tallers de suport i acompanyament educatiu són una acció educativa orientada a acompanyar infants i joves en l’adquisició de capacitats i competències, generant condicions d’igualtat d’oportunitats en els processos escolars i en els resultats acadèmics. Els tallers d’estudi assistit per al curs 2022/23 s’han destinat a alumnes de cicle superior de primària, i a alumnes de 1r i 2n cicle d’ESO.

LECXIT

El Lecxit és un dels programes més veterans de la Fundació Bofill, amb més de 10 anys de recorregut. El programa té per objectiu incrementar l'èxit educatiu dels infants a través de la millora de la comprensió lectora. El repte del programa és garantir que tot l'alumnat finalitza l'etapa de primària amb un nivell de competència lectora que li asseguri el seu desenvolupament educatiu i social. La clau de LECXIT està a treballar de manera lúdica i amena el gust per la lectura per a fer dels nens i nenes lectors orgullosos.

Extraescolars compartides

Des del Pla Educatiu d'Entorn de Vic, es vetlla i es promou la participació dels infants i joves en diverses activitats extraescolars en els diferents centres educatius de la ciutat.