Projectes adreçats als centres educatius

Consulteu tots els projectes adreçats als centres educatius de la ciutat.

Arts Escèniques - Institut del teatre

El projecte pedagògic d’arts escèniques per a escoles de primària, secundària i batxillerat de la ciutat de Vic és un projecte impulsat per l’Ajuntament de Vic en col·laboració amb l’Institut del Teatre, Centre d’Osona.

Consistori Infantil

El Consistori Infantil és un òrgan consultiu i participatiu format per representants dels alumnes de sisè de primària de les diferents escoles de Vic, amb l’objectiu de donar a conèixer la institució de l’Ajuntament, les seves funcions, la seva organització i el seu funcionament als nens i nenes.

Creuant Mirades

L’ equip de deganat de la Facultat d’Educació, Traducció, Esports i Psicologia (FETEP) posa en marxa el programa amb la voluntat d’enfortir la relació entre la Universitat i l’entorn professional en l’àmbit educatiu, amb la finalitat de vetllar per una Formació Inicial de qualitat que tingui molt en compte el territori i les bones pràctiques

CuEmE - Emprenedoria a les escoles

Durant un curs escolar, l’alumnat crea i gestiona una cooperativa escolar amb el suport de l’escola, l’administració local, les empreses i altres entitats de la seva localitat. Cultura emprenedora a l’escola promou les competències emprenedores entre l’alumnat de cicle superior de primària per millorar-ne l’èxit educatiu i posar les bases dels seus projectes vitals i dels projectes professionals futurs.

Espai familiar: Trobem-nos

L’Espai Familiar “trobem-nos” neix de la necessitat d’apropar les famílies als centres educatius per tal de crear vincle i que, a partir d’aquest vincle, es puguin treballar i dinamitzar les propostes que ambdues parts acordin al llarg del curs acadèmic. Els espais familiars apareixen arrel de la demanda dels centres educatius i, en la majoria de casos, en el marc del projecte “codis culturals”.

OlimpiVic

L’OlimpiVic és una trobada esportiva i lúdica de l’alumnat de 6è de primària de totes les escoles de la ciutat, on es busca que l’alumnat participant porti a terme una competició responsable i basada en els valors que es promouen a través de la pràctica esportiva.

Pack de Cultura Popular Catalana

El pack de cultura catalana esdevé una oportunitat per a que tots els infants de la ciutat puguin tenir una aproximació a algunes de les manifestacions més pròpies de la cultura del país.

Pla Català de l'Esport a l'Escola

El Pla Català d’Esport a l’Escola és el programa de la Generalitat de Catalunya que té com a objectiu principal posar a l’abast de tots els alumnes dels centres educatius de Catalunya la pràctica d’activitats físiques i esportives fora de l’horari lectiu, per tal de lluitar contra el reduït índex de participació de l’alumnat en l’esport escolar.

Punt de Partida

El punt de partida és un projecte que fa molt anys que s’impulsa des de la regidoria d’educació, amb l’objectiu d’esdevenir un recurs per a l’orientació dels alumnes de 2n cicle de secundària, de les escoles i instituts de Vic, que tenen un Pla Individual. En el marc del projecte escoles, ajuntament i el teixit empresarial de la ciutat treballen a 3 bandes per aproximar el món laboral a aquests alumnes.

RoboTIC

El projecte RoboTIC es basa en la creació d’un espai didàctic a la ciutat de Vic, que treballa per el desenvolupament de les competències digitals, la creativitat i la innovació, dirigit a tots els i les alumnes de la ciutat i al professorat. Ofereix un espai educatiu innovador en el contingut i en el continent que cobreix les etapes educatives de primària i secundària obligatòria.

Servei Comunitari

Des del Pla Educatiu d’Entorn es potencia la xarxa entre els centres educatius i diferents entitats i serveis de la ciutat on els alumnes de 3r d’ESO poden realitzar unes hores de servei a la comunitat per tal de donar continuïtat als continguts treballats per desenvolupar la competència social i ciutadana.

Sensibilització cultural

Sota el títol de sensibilització cultural pengen les diferents propostes i accions que els centres educatius puguin en resposta a les demandes recollides des de “codis culturals” i que sovint es vinculen a la coneixença dels aspectes psicosocials de les societats d’origen. Conèixer per comprendre, per entendre, per acollir.

Si toquem junts, sona millor

Si toquem junts, sona millor és un programa de participació social on l’alumnat de 3r de primària de Vic assisteix durant un trimestre amb el seu professorat de música i en horari lectiu, a tallers setmanals a l’Escola de Música de Vic per treballar diferents disciplines musicals.