A Vic, mou-te com cal

La manera com decidim moure’ns en els diferents desplaçaments que fem diàriament té un gran impacte en la nostra salut, en la de la resta de persones amb qui convivim diàriament i en la salut general de la nostra ciutat. A Vic apostem per seguir treballant per tal de tenir una ciutat segura, sostenible i saludable.

A Vic seguim fomentant la mobilitat activa i sostenible com a eix bàsic de la mobilitat a la ciutat.

La mobilitat activa, és aquella que ens permet desplaçar-nos sense cap tipus de vehicle (a peu, pedalejant una bicicleta...). Aquesta mobilitat no contamina, és sostenible i és respectuosa amb el medi ambient. Alhora ens permet moure'ns i fer esport, millorant la salut de les persones.

Vic disposa d’una gran xarxa de carrers, els quals permet desplaçar-se per la ciutat, de forma còmode i segura, a les persones que van a peu, amb bicicleta, o amb patinet i altres VMP. A més, per tal de reduir el trànsit a certes zones del municipi, existeixen quatre Illes de vianants (Centre Històric, Eixample Morató, carrer Gurb i El Portalet), que permeten únicament l’accés en vehicle privat als vehicles autoritzats.

Així mateix, la ciutat disposa d’una àmplia xarxa ciclable per a desplaçaments en bicicleta o en patinet i altres vehicles de mobilitat personal, que ha anat creixent progressivament al llarg dels anys, arribant actualment a una longitud de 54,2 km, on s’inclouen carrils bici, illes de vianants, carrers residencials i zones pedalables.

Aquesta xarxa connecta amb centres educatius, equipaments esportius i culturals i altres punts que generen o atreuen desplaçaments, millorant la intermodalitat. La intermodalitat és la capacitat i facilitat que tenen les persones per a fer un desplaçament utilitzant diversos modes de transport d'una forma ràpida, còmode i senzilla. D'aquesta manera, es fomenta que la persona que arriba a Vic des d'altres municipis, en transport públic o vehicle privat, disposi de facilitats per a accedir directament a la xarxa ciclable de la ciutat, facilitant l'ús de la bicicleta, el patinet i altres VMP per a fer els desplaçaments més llargs dins la ciutat; i d'un entramat de carrers còmodes i accessibles per a fer els desplaçaments a peu.

Per a fomentar la intermodalitat, Vic disposa de més de 20 aparcaments dissuasoris gratuïts, situats als entorn de la trama urbana, la majoria dels quals, disposen d'un accés directe a la xarxa ciclable. Aquests aparcaments gratuïts faciliten que els vehicles no arribin directament al centre, sinó que els usuaris aparquin als voltants de la ciutat i facin els darrers trams del seu desplaçament, a peu, en bicicleta o patinet.

Aparcament_mou_te_com_cal.png