Mobilitat a peu

Caminar és el mode de transport més sostenible, no només perquè és un dels que ens permet desplaçar-nos sense emetre emissions a l’atmosfera, sinó perquè és el mode que permet majors nivells de cohesió social i igualtat, fomentant la interacció entre vianants i igualant-nos a tots. A més, és saludable, millora l’economia local i permet dinamitzar la ciutat.

L'empoderament dels vianants

Tots som vianants en un moment o altre del dia, inclús quan sortim de casa i anem a buscar el transport públic o el vehicle que tenim estacionat. És per això que la planificació d’una bona xarxa de vianants és essencial per tal d’incentivar a la població a caminar més per a desplaçar-se per Vic, ja sigui per a fer les gestions del dia a dia com per a l’oci.

Illes de vianants

Vic és una ciutat a la mesura humana que, per la seva dimensió, permet una mobilitat a peu, cosa que evita desplaçaments amb vehicle privat.