Mobilitat a peu

Caminar és el mode de transport més sostenible, no només perquè és un dels que ens permet desplaçar-nos sense emetre emissions a l’atmosfera, sinó perquè és el mode que permet majors nivells de cohesió social i igualtat, fomentant la interacció entre vianants i igualant-nos a tots. A més, és saludable, millora l’economia local i permet dinamitzar la ciutat.

La mobilitat a peu a Vic

Caminar és el mode de transport més sostenible, no només perquè és un dels mode que ens permet desplaçar-nos sense emetre emissions a l’atmosfera, sinó perquè és el mode que permet majors nivells de cohesió social i igualtat, fomentant la interacció entre altres vianants, i igualant-nos a tots, és saludable, millora l’economia local i és permet dinamitzar la ciutat.

Illes de vianants

Vic és una ciutat a la mesura humana que, per la seva dimensió, permet una mobilitat a peu, cosa que evita desplaçaments amb vehicle privat.