Mobilitat en bicicleta, patinet i altres vmp

La bicicleta és un mode de transport que permet fer desplaçaments de curta i mitjana distància per dintre de la ciutat de forma sostenible, ràpida i saludable. En els últims anys aquesta mobilitat ha anat augmentant, i l’Ajuntament treballa per a fomentar-ne l’ús mitjançant actuacions a la via pública que permetin augmentar la seguretat dels usuaris en front als vehicles motoritzats. La planificació de la xarxa ciclable es fa seguint les directrius del Pla Estratègic de la Bicicleta, aprovat definitivament el dia 6 de novembre de 2018.

Xarxa ciclable

Vic disposa d’una àmplia xarxa per a desplaçaments en bicicleta que ha anat creixent progressivament al llarg dels anys, arribant a disposar, actualment, d’una longitud de 54,2 km.

On aparcar?

Pel que fa als aparcaments exclusius per a bicicletes, es disposa de 160 zones d’estacionament amb un total de 1600 places, ampliant-se constantment.

Aparcaments segurs de bicicleta

Des del mes de març de 2022, Vic compta amb tres nous tancats d'aparcaments segurs de bicicleta a la Zona Esportiva, l'Estació de tren i al Parc de Santa Anna, subvencionats, en part, pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Pla Estratègic de la Bicicleta

El Pla Estratègic de la Bicicleta és el document base i de referència a partir del qual dissenyar la xarxa ciclable de la ciutat.

Vehicles de Mobilitat Personal (VMP)

Des del 2 de gener de 2021 ha entrat en vigor un nou reial decret que regula els vehicles de mobilitat personal (VMP), entre els quals hi ha els patinets elèctrics i altres tipus de vehicles semblants. La nova normativa i legislació, que també s’aplica a Vic, ha estat revisada i actualitzada per la Direcció General de Trànsit fruit del boom dels patinets elèctrics.