Plans i estudis de mobilitat

La planificació de la mobilitat és clau per assegurar una mobilitat segura, sostenible i saludable a la ciutat. Per aquest motiu, les actuacions en matèria de mobilitat es planifiquen mitjançant diferents plans i estudis que permeten emprendre les actuacions que aporten un major benefici a totes les xarxes de mobilitat de la ciutat.