Mobilitat en vehicle privat

La mobilitat en vehicle privat motoritzat és necessària en diversos moments. No obstant, hem de fer-ne un ús racional i utilitzar-lo únicament en aquells desplaçaments en què no hi ha una alternativa viable. Mica en mica anem planificant la mobilitat de la ciutat per tal de redistribuir el trànsit de vehicles i així adaptar-lo a les necessitats de cada carrer, i en regulem la circulació per tal que els vehicle que necessàriament hi hagin de circular, ho facin en condicions de seguretat i sostenibilitat.

Tipus de carrers i velocitats

Des de l’11 de maig de 2021, ha entrat en vigor la nova normativa del Reglament General de Circulació, que estableix els límits genèrics de velocitat en vies i carrers de zona urbana.

Mobilitat elèctrica

A Vic treballem envers la mobilitat elèctrica, amb l'objectiu de reduir les emissions i l'ús de combustibles fòssils per als desplaçaments dels vehicles.