Distribució urbana de mercaderies

Garantir una adequada distribució de mercaderies és clau per mantenir vius i competitius el comerç, els serveis i el teixit empresarial i industrial de la ciutat. L’increment de les compres electròniques, que ha fet augmentar molt el nombre de vehicles que accedeixen a la ciutat; la necessitat de reduir la contaminació atmosfèrica produïda pels vehicles; i les demandes constants d’utilització de l’espai públic per a diversos col·lectius, etc., fan necessària la planificació de les condicions de realització d’aquesta distribució de mercaderies i la seva revisió i actualització constant per tal d’adaptar-la a les necessitats canviants i precises de cada moment.

Les zones DUMA

Davant el repte de millorar la gestió de les zones de càrrega i descàrrega de mercaderies de la ciutat, i millorar la rotació de les zones amb major demanda per part dels transportistes i resta de professionals que en poden fer ús, l’Ajuntament de Vic ha creat una nova zona de regulació d’aparcament dedicada a la distribució urbana de les mercaderies i altres (Z-DUMA).

Prova pilot projecte S+LOADZ

Vic participa en el projecte S+LOADZ, amb el qual es busca transformar la distribució urbana de mercaderies per fer ciutats més competitives i més pensades per a les persones.