Campanya de vigilància dels nivells d’ozó troposfèric

La campanya es duu a terme entre els mesos de maig i setembre, perquè és en aquesta època quan es produeixen les concentracions més elevades d’ozó, que poden donar lloc a SUPERACIONS DEL LLINDAR D’INFORMACIÓ I/O ALERTA. Degut a les condicions meteorològiques (alta radiació solar, temperatura elevada, fenomen de transport de la marinada,...) que afavoreixen la formació d'ozó troposfèric. A diari, es fa el pronòstic dels nivells d’ozó troposfèric a Catalunya per al dia en curs i per l’endemà.

Avís preventiu

En cas que els models i les mesures de les quals es disposen per dur a terme el seguiment indiquin que els nivells d’ozó troposfèric seran moderadament elevats, es formula un AVÍS PREVENTIU, abans del migdia. Aquests avisos contindran l’estat dels nivells d’ozó troposfèric i les recomanacions proporcionades per l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

Avís de superació

En cas de superació del llindar d'informació i/o d'alerta es publica un AVÍS DE SUPERACIÓ. Aquests avisos contindran l’estat dels nivells d’ozó troposfèric i les recomanacions proporcionades per l’Agència de Salut Pública de Catalunya i s’aniran renovant cada hora, en funció de l'evolució i la magnitud de l'episodi d'ozó.

Com s’informa?

A Vic hi ha una pantalla informativa a la Plaça de l'Estació que s'informa dels nivells d'ozó i de les PM10, dient quina és la qualitat de l'aire que tenim a la ciutat. Tota la població també pot estar informat a través de la web del Departament de qualitat de l'aire, de les xarxes socials, al twitter i per correu electrònic.