Verd urbà

Com espai verd s’entén qualsevol espai on hi hagi elements, més o menys complexos, de vegetació que ocupen una superfície determinada. Es pot trobar una gran diversitat d’espais verds: jardins, petits parterres enjardinats, places, mitjanes, rotondes, parcs, espais forestals, etc. de dimensions, formes i estructures molt variables.

Pla Director del Verd urbà

El Pla Director del Verd Urbà és una eina de planificació actualitzada que orienti les decisions presents, futures i que serveixi de marc referent en la planificació, la gestió i manteniment dels espais verds urbans del municipi.

Manteniment de praderes i prats

L'Ajuntament de Vic aplica el manteniment diferenciat en zones de pradera i prats naturals per potenciar-ne la sostenibilitat seguint les directrius establertes en el Pla Director del Verd Urbà de Vic.