Verd urbà

Com espai verd s’entén qualsevol espai on hi hagi elements, més o menys complexos, de vegetació que ocupen una superfície determinada. Es pot trobar una gran diversitat d’espais verds: jardins, petits parterres enjardinats, places, mitjanes, rotondes, parcs, espais forestals, etc. de dimensions, formes i estructures molt variables.

Pla Director del Verd urbà

El Pla Director del Verd Urbà és una eina de planificació actualitzada que orienti les decisions presents, futures i que serveixi de marc referent en la planificació, la gestió i manteniment dels espais verds urbans del municipi.

Manteniment de praderes i prats

L'Ajuntament de Vic aplica el manteniment diferenciat en zones de pradera i prats naturals per potenciar-ne la sostenibilitat seguint les directrius establertes en el Pla Director del Verd Urbà de Vic.

Gestió d'arbrat

La gestió de l’arbrat de la ciutat que realitza l’Ajuntament vetlla per aconseguir els màxims beneficis (ambientals, econòmics, de salut, de millora de qualitat de l'aire...) i benestar per la ciutadania que ens aporten els arbres i minimitzar els inconvenients que aquests puguin produir.