Transició energètica

Des de l’Ajuntament de Vic es fomenten diverses iniciatives per promoure la utilització d’energies renovables amb l’objectiu de lluitar contra el canvi climàtic.

Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible

El quart informe de l’IPCC (Panell Intergovernamental d'experts sobre Canvi Climàtic) afirma que l’escalfament del sistema climàtic és inequívoc, com evidencien ja els augments observats de la mitjana mundial de la temperatura de l'aire i de l’oceà, el desgel generalitzat de les neus i els gels, i l’augment mitjà mundial del nivell de mar.

Energies renovables

Es consideren energies renovables totes aquelles que es generen a partir de recursos amb cicles curts de renovació, de manera que la utilització no en redueix la disponibilitat futura.

Accions contra el canvi climàtic

El quart informe de l’IPCC (Panell Intergovernamental d'experts sobre Canvi Climàtic) afirma que l’escalfament del sistema climàtic és inequívoc, com evidencien ja els augments observats de la mitjana mundial de la temperatura de l'aire i de l’oceà, el desgel generalitzat de les neus i els gels, i l’augment mitjà mundial del nivell de mar.