Avisos i tractaments fitosanitaris

Informació periòdica dels tractaments fitosanitaris que s’estan aplicant a l’arbrat i als espais verds de la ciutat. Es recomana a tots el veïns de les zones afectades que durant la realització dels treballs mantinguin les finestres tancades i que no deixin roba estesa ni animals domèstics als balcons o terrasses.