Medi natural

L’entorn natural de Vic forma part de l’entorn paisatgístic i cultural de la ciutat, aportant identitat pròpia al territori

Anella Verda

L' Anella Verda de Vic és un circuit natural al voltant de la ciutat, articulat per un grup d'enclavaments d'alt valor ecològic, paisatgístic, històric i cultural, i que permet valorar ambientalment i sòcioculturalment la perifèria de la ciutat i gaudir del terme municipal.

Recorreguts

L’Ajuntament de Vic convida als veïns i veïnes a fer senderisme per aquestes rutes i conèixer l’entorn que ens envolta.

Bosc Puig dels Jueus

El bosc del Puig dels Jueus és un petit turonet situat al nord-est de la ciutat de Vic. Té una superfície de 135000 m2 i està envoltat de camps de conreu

Estat ecològic dels rius

Des de l'any 2002 l'ajuntament de Vic ve realitzant un seguiment de l'estat ecològic dels rius del terme municipal, el Gurri i el Méder, mitjançant dos controls anuals, un a la primavera i un altre a l'estiu, determinant prop de 20 paràmetres o índexs, en 7 punts diferents.

Estudi dels hàbitats i la vegetació del terme municipal

L'Ajuntament de Vic va encarregar el 2017 la realització d'una cartografia de tots els hàbitats del terme municipal a escala 1:10000, així com un catàleg de flora vascular i cartografia de la vegetació a la mateixa escala.

Activitats amb risc d’incendi

A partir del 2 de gener de 2023, les petites explotacions agrícoles, ramaders i silvícoles podran tornar a cremar els residus vegetals que es generin a l'entorn agrari i silvícola amb l'anterior procediment de comunicació de crema. Aquest canvi es produeix a causa de l'entrada en vigor d'una nova norma estatal.