Campanya de vigilància dels nivells d’ozó troposfèric

La campanya de vigilància dels nivells d’ozó troposfèric és un conjunt d’actuacions que es realitzen durant un període de l’any, en el qual s’intensifica la vigilància d’aquest contaminant. El Departament, en compliment de la Directiva 2008/50/CE adoptada en el Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire, vigila els nivells d'ozó i dona informació pública i recomanacions a la població, en cas que se superin certs llindars.

Per aquest motiu, des del Departament s’intensificarà el seguiment habitual dels nivells de contaminació atmosfèrica per permetre trametre aquesta informació, en el supòsit que se superin determinats nivells (el llindar d’informació a la població de 180 µg/m3 en una hora o el llindar d’alerta a la població de 240 µg/m3 en una hora), a fi que es pugui informar a la població sobre quines activitats, amb caràcter preventiu, caldria evitar. 

Consulteu el tríptic informatiu Recomanacions d’autoprotecció de Salut. Medi Ambient i Sostenibilitat (gencat.cat)

També es faran avisos preventius en cas que els models indiquin que els nivells poden ser moderadament elevats, amb l’objectiu que els implicats puguin actuar amb antelació. Aquests avisos preventius contindran l’estat dels nivells d’ozó troposfèric i les recomanacions donades per l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

DE QUÈ S'INFORMA?

COM S'INFORMA?

A Vic hi ha una pantalla informativa a la Plaça de l'Estació que s'informa dels nivells d'ozó i de les PM10, dient quina és la qualitat de l'aire que tenim a la ciutat. Tota la població també pot estar informat a través de la web del Departament de qualitat de l'aire, de les xarxes socials, a X (Twitter) i per correu electrònic.

A més del correu electrònic, podreu consultar les dades de qualitat de l’aire i tots aquests avisos a través dels canals següents:

  • Aplicació mòbil AireCat. És l’aplicació oficial de la Generalitat de Catalunya que permet conèixer la qualitat de l’aire mesurada a les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya, el pronòstic de la qualitat de l’aire prevista pel dia en curs i els propers dies i rebre notificacions filtrant per zona i contaminant. Pots trobar més informació en el següent enllaç.
     
  • Web de la campanya d’ozó. Permet consultar els avisos actius i les recomanacions d’autoprotecció de salut per a l’ozó troposfèric. Podeu consultar-ho al següent enllaç.
     
  • Compte de Twitter de la Secretaria d’Acció Climàtica. També es podrà fer un seguiment de la campanya a través del compte @accioclimatica i l’etiqueta #ozóCAT.

LES DADES A TEMPS REAL

Consulta les dades de la qualitat de l'aire en temps real a través d'aquest enllaç.