Com aparcar als aparcaments de farmàcies

A Vic es disposa de 15 farmàcies que dona servei diari i de guàrdies a la ciutat i a municipis veïns.

La distribució d’aquestes per la ciutat possibilita l’accés a peu i en altres odes de desplaçament sostenible, però hi ha ocasions en que cal accedir-hi en vehicle privat per a diversos motius, un d’ells és en moments d’urgència davant de malalties sobrevingudes, entre altres.

Per tal de facilitar l’accés a la compra de medicaments o materials necessaris en aquests moments d’urgències sanitàries, i eliminar les indisciplines d'estacionament que es produeixen habitualment (vehicles aparcats a les voreres, als carrils bici, en doble fila, etc.), l’Ajuntament ha habilitat una plaça d’aparcament el més a prop possible de cada un a de les farmàcies (excepte en les ubicades a dins de les illes de vianants, a les quals ja es permet l’estacionament amb un temps limitat), per tal de poder fer aquestes gestions de necessitat.

Així doncs, aquestes alces podran ser utilitzades durant 10 minuts per a clients de la farmàcies per a fer compres d’urgència i per a repartidors de medicaments que subministren les farmàcies.

eit_horaris_farmacies.jpg

Aquestes places estan senyalitzades de la següent manera:

eit_places_farmacies.pngeit_placa_farmacies.png

Què cal fer per aparcar?

eit_aparcament.jpg

eit_primeres_passes.jpg

Al ser una prova pilot ens permetrà avaluar si aquest sistema de gestió i control de l’estacionament ens permet solucionar els problemes d’indisciplina d’estacionament al voltant de les farmàcies i alhora donar un servei d’aparcament a aquelles persones que passen per un moment d’urgència i contribuir així a millorar les condicions d’accés.

Us emplacem a fer-nos arribar qualsevol consideració, aportació, problemàtica detectada, proposta de millora, etc. a mobilitat@vic.cat