Servei especialitzat en l'atenció a la infància i a l'adolescència en risc (EAIA i Punt de trobada)

L’equip de famílies treballa en coordinació i col.laboració amb el ‘EAIA (equip d’atenció a la infància i adolescència) i el SIFE (servei d’integració en família extensa)

L’EAIA és un equip multidisciplinari dedicat a l’atenció d’infants i adolescents en situació d’alt risc social, dels 0 als 18 anys, d'acord amb la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència. Es distribueix territorialment i té com a funcions atendre directament les famílies i els infants d’alt risc social i assessorar els professionals de manera comunitària i institucional.

El SIFE és un servei que té per objectiu donar més suport i tenir més cura dels acolliments en família extensa.