Servei d'intervenció educativa (SIS)

El Servei d’Intervenció Socioeducativa treballa per a la prevenció de la desprotecció infantil i la promoció de les relacions familiars, la parentalitat, les relacions paternofilials i les filioparentals, el projecte familiar i el projecte educatiu dels fills i filles, i les relacions de la família i dels seus membres amb el seu entorn familiar, social, laboral i escolar.

El Centre Obert és un servei diürn d’acció socioeducativa inclòs als Serveis Socials Bàsics. Té com a prioritat l’atenció a la infància i adolescència en risc social i contempla la detecció, la prevenció, la normalització i la integració dels beneficiaris i de les seves famílies.

Per tant, l’objectiu general és promoure la inserció social a través de la millora de les capacitats, habilitats i competències (socials, personals, educatives, formatives, emocionals) de les famílies, minimitzant les dificultats o mancances a fi d’aconseguir l’autonomia plena.