Servei Xarxa 0-3

La Xarxa 0-3 de Vic és un espai que aglutina els recursos, els serveis i els professionals que treballen amb la petita infància de la franja d’edat de 0 a 3 anys.

Aquest espai pretén vetllar per una criança sana, assertiva i positiva d'aquests infants.