Grups de parentalitat positiva

La parentalitat positiva fa referència al comportament dels pares fonamentat en l’interès superior del fill/filla que cuida, desenvolupa les seves capacitats, no és violent i ofereix reconeixement i orientació establint límits que permetin el ple desenvolupament de l'infant.

La referència respon a la creació i acompanyament de grups amb la intencionalitat de proporcionar a pares i mares els mecanismes de suport suficients per complir amb les seves responsabilitats de criança i educació.