Portes obertes als centres de culte de Vic, cicle ‘Confessions religioses en diàleg’ i altres accions de sensibilització de la diversitat religiosa

Des de diversos serveis i departaments de l’Ajuntament, en els darrers anys s’ha detectat un increment de qüestions a treballar al voltant de la diversitat religiosa i que demostren que és necessari poder abordar per tal de fomentar, entre d’altres, el reconeixement de totes les creences religioses, el respecte i el coneixement mutu, i així garantir la cohesió social.

Alhora, la creació, l’any 2018, de la Taula de confessions religioses de Vic ha propiciat que la relació i el vincle entre les diverses entitats religioses i l’Ajuntament faciliti el contacte i el treball conjunt en favor de la cohesió social a la ciutat i el respecte a un dret universal com és el de la llibertat religiosa.

L'estratègia en matèria de diversitat religiosa que es promou des de l’Ajuntament es concreta en els següents eixos de treball:

EIX 1 – Atenció, assessorament i orientació a les entitats religioses.

EIX 2 – Sensibilització de la ciutadania en relació a la diversitat religiosa de la ciutat.

EIX 3 – Vincle i treball comunitari amb les comunitats religioses.

EIX 4 – Coordinació.

EIX 5 – Formació .

Algunes de les accions concretes en matèria sensibilització impulsades des de l’Ajuntament i la Taula de confessions religioses són la Jornada de portes obertes als centres de culte de Vic i el cicle ‘Confessions religioses en diàleg’, que tenen per objectiu promoure un espai de trobada i de diàleg entre les comunitats religioses i acostar a la ciutadania la diversitat religiosa de la ciutat i del país, entès com a garant de la convivència i la cohesió social.