Taula de salut comunitària de Vic

La Taula de Salut Comunitària de Vic es va iniciar el 2016 impulsada pel projecte ICI d’Intervenció Comunitària Intercultural de Vic i assumida directament per l’Ajuntament des del 2021.

Té per objectiu principal promoure la salut de la ciutadania en tots els àmbits, en especial des d’una perspectiva intercultural, i donar resposta als reptes de salut comunitària que es presenten a la ciutat d’una manera col·lectiva amb els diferents agents que hi participen. Per tant, aquesta iniciativa pretén ser un espai de coordinació, però també generador de propostes conjuntes. És per això que disposa de diferents comissions de treball: la comissió de prescripció social i la comissió organitzadora de la Jornada de salut comunitària de Vic.