Projecte ‘Codis culturals’

L’Ajuntament engega l’any 2016 el projecte ‘Codis culturals’ a partir de la demanda clara de diferents centres educatius de Vic de treballar els embats culturals vinculats a l’existència d’una ciutadania cada vegada més diversa quant a origen i creences.

Aquesta demanda no és l’única, diferents departaments municipals detecten la necessitat d’abordar aquesta qüestió per tal de donar resposta als diferents reptes en l’àmbit dels serveis socials, sanitaris, d’acollida i convivència. És inequívoc que aquest fet universal és una font de riquesa per a la ciutat, però alhora genera situacions complexes a l’hora de treballar i intervenir amb les famílies i les persones nouvingudes a la ciutat, així com amb els vigatans i vigatanes de diferents orígens. L’existència de minories ètniques a la ciutat i la creixent proporció de persones immigrades és un dels reptes als que, com moltes altres ciutat catalanes, Vic ha de fer front. La presència de persones de cultures diferents transforma de forma significativa i ràpida la ciutat, i l’administració local hem de demostrar una gran agilitat en la nostra capacitat d’adaptació a aquesta realitat canviant. L’objectiu general del projecte, liderat conjuntament per diverses àrees municipals i en col·laboració amb entitats i comunitats de Vic, és detectar reptes prioritaris en el terreny dels codis culturals i emprendre estratègies i accions consensuades per sensibilitzar la població i transformar situacions quotidianes que poden revertir en una millor convivència a la ciutat.