Energies renovables

Es consideren energies renovables totes aquelles que es generen a partir de recursos amb cicles curts de renovació, de manera que la utilització no en redueix la disponibilitat futura.

Energia solar tèrmica:

Aprofitament directe en forma d’escalfament o energia calorífica de la radiació solar incident. No hi ha conversió energètica. S’utilitza sobretot per a l’aigua calenta sanitària i, amb suport, com a calefacció.

 

Energia solar fotovoltaica:

La conversió fotovoltaica es basa en l’efecte fotoelèctric, és a dir, en la transformació directa de l’energia lumínica que prové del sol en energia elèctrica.
L’Ajuntament disposa de diferents instal·lacions amb aquesta energia renovable, com és ara:

- Façana fotovoltaica del recinte firal el Sucre (10,990 Mwh)
- Façana fotovoltaica de Can Pau Raba
- Sostre solar de l’edifici de la brigada municipal al carrer Indústria, 69(5,423 Mwh)

Façana fotovoltaica de Can Pau Raba
Façana fotovoltaica de Can Pau Raba

Energia geotèrmica

L’energia geotèrmica consisteix en l’aprofitament de la calor interna de la Terra. Aquest aprofitament és molt complet ja que subministra aigua calenta sanitària, calor i fred.

Funciona bàsicament com una bomba de calor, amb l’única particularitat que el fluid necessari per al funcionament de la bomba es fa passar per uns pous de 100 metres de profunditat per aprofitar l’escalfament natural de la terra.

Entre les instal·lacions municipals amb aquesta energia, tenim:

- Can Pau Raba
- La farinera

 

Biomassa

La biomassa es pot definir com el conjunt de la matèria orgànica renovable de procedència vegetal o animal.

Entre les instal·lacions municipals de Vic amb instal·lació de biomassa tenim:

- El pavelló municipal
- La ferinera
- L’Escola Centre
- L’Escola Saladrich

El pavelló i la farinera funcionen amb pelet, i l'escola Centre i el Salarich funcionen amb estella forestal.

Calderes de pellet del pavelló Castell de'n Planes
Calderes de pellet del pavelló Castell de'n Planes