Pla Director del Verd urbà

El Pla Director del Verd Urbà és una eina de planificació actualitzada que orienti les decisions presents, futures i que serveixi de marc referent en la planificació, la gestió i manteniment dels espais verds urbans del municipi.

Objectius:

 • Conèixer què tenim, mitjançant l’elaboració d’un inventari detallat del verd urbà integrat en un Sistema d’Informació Geogràfica (SIG)
 • Conèixer com ho tenim, disposant d’una diagnosi de l’estat actual de l’arbrat viari i dels espais verds del municipi
 • Conèixer com gestionem el verd urbà i com podem millorar la seva gestió
 • Definir els criteris per establir un model de verd urbà connectat entre si i amb el seu entorn, per una ciutat saludable sostenible, adaptada al canvi climàtic i que millori la qualitat de la vida dels seus ciutadans
 • Definir un pla d’inversions amb propostes concretes de millora sobre el verd urbà de Vic

Abast:

 • Espais inclosos en el Sistema de Parcs i jardins urbans del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM)
 • Espais inclosos en el Sistema d’Equipaments del POUM
 • Elements de vialitat (rotondes, mitjanes i illetes)
 • Altres espais verds urbans de gestió municipal
 • Arbrat viari
 • Jardineres viàries
 • Aquest Pla Director comprèn tots els espais verds que l’ajuntament manté, i també aquells on no realitza manteniment ordinari, però sí actuacions puntuals al llarg de l’any.

Criteris:

 • Criteris generals de gestió
 • Criteris per a cada categoria de verd urbà
 • Criteris per a cada unitat de gestió

CONSULTA el PLA DIRECTOR DEL VERD URBÀ