Manteniment de praderes i prats

L'Ajuntament de Vic aplica el manteniment diferenciat en zones de pradera i prats naturals per potenciar-ne la sostenibilitat seguint les directrius establertes en el Pla Director del Verd Urbà de Vic.

Què és el manteniment diferenciat?

El manteniment diferenciat consisteix deixar de segar zones de prats i praderes presents en determinats
parcs i espais verds per potenciar-ne la biodiversitat. En aquests espais es sega un perímetre ben definit de 1-2 metres i es deixa la part interior sense segar d'abril fins a finals de juny, quan queda tot sec. Finalitzat aquest període, es torna a segar.

Què s'aconsegueix amb el manteniment diferenciat?

Mitjançant aquesta tècnica es potencia la biodiversitat, fonamental per tenir uns espais verds de qualitat:

Es redueix la pressió humana en aquell prat

Les plantes generen llavor perquè les deixem créixer. Això implica facilitar la regeneració natural del prat (menys sembres)

Hi ha aliment pels ocells (més llavors), i si hi ha més ocells hi ha més control de les plagues d’insectes

Són refugi de insectes útils que combaten algunes plagues de l'arbrat

Hi ha més floració i per tan més papallones, que són indicadores de bona qualitat de l’hàbitat

Deixem que les plantes floreixin, el que es tradueix en una millora paisatgística (més colors,...)

Es redueix el número de segues i el consum de combustible i d'emissions de CO2

En quins parc i espais verds s'aplica?

Actualment s'està aplicant aquest tècnica en diferents espais verds com:

Parc de Sant Llatzer
Parc d'Antoni Rovira i Virgili
Parc de Sant Julià d'Auvèrnia
Parc de l'Horta Nova
Accessos a l'Av Olimpia
Parc dels Tortosins
Crta de Prats i rotonda
Rtda de Malloles
Rtda de la crta de Roda
Zona esportiva
Parc del Torrent de l'Esperança