Les zones DUMA

Davant el repte de millorar la gestió de les zones de càrrega i descàrrega de mercaderies de la ciutat, i millorar la rotació de les zones amb major demanda per part dels transportistes i resta de professionals que en poden fer ús, l’Ajuntament de Vic ha creat una nova zona de regulació d’aparcament dedicada a la distribució urbana de les mercaderies i altres (Z-DUMA).

Aquestes zones d’estacionament estan regulades a través de l’aplicació mòbil ’Parkunload´, la qual permet obtenir un tiquet virtual que regula el temps d’estada a cada zona en funció del tipus dels col·lectius acreditats i zona determinada.

Amb aquest nou sistema de gestió, l’Ajuntament de Vic marca la voluntat de fer un pas endavant en la gestió de la mobilitat global, obrint-nos a les oportunitats que ofereixen les noves tecnologies.

Els avantatge que ofereix aquest sistema de gestió són múltiples, permetent:

  • Augmentar la rotació i per tant, la disponibilitat de places pels usuaris.
  • Reduir la indisciplina d’estacionament.
  • Optimitzar l’ús compartit de l’espai públic.
  • Definir permisos, temps màxim i estacionaments variables per a cada zona en base a criteris d’ubicació, temporals o mediambientals.
  • Definir permisos i temps màxim segons característiques d’usos i vehicles.
  • Enregistrar i controlar el manera àgil, fàcil i segura la durada dels estacionaments i l’ocupació aproximada de les places d’estacionament.
  • Analitzar estadísticament l’oferta i la demanda de places de distribució urbana de mercaderies per tal de caracteritzar i optimitzar el seu ús.

  

On són les Z-DUMA?

Les Z-DUMA es troben ubicades a diversos carrers dels barris: Centre Històric, Nord, Caputxins i carrer de Sant Pere. En total es disposa d'unes 110 places regulades (el nombre de les places és estimatiu en funció de la grandària dels vehicles estacionats).

z-duma.png

Pots descarregar el PDF de les Z-DUMA de la ciutat clicant aquí.

 

Qui pot aparcar i quant temps?

  • Camions, furgonetes, vehicles mixtos de dos seients: 30 minuts.
  • Persones amb mobilitat reduïda: sense límit de temps, ni necessitat de treure tiquet.
  • Vehicles que paguin l'impost de circulació als vials on hi ha ubicades les Z-DUMA: 10 minuts.

Descarrega.png

 

Quins dies i a quines hores?

Les Z-DUMA funcionen de dilluns a dissabte.

En funció de la Z-DUMA on hagis aparcat, l'horari és de 8 del matí a 8 dels vespre o de 6 del matí a 8 del vespre. A cada zona trobaràs l'horari establert a la placa de senyalització.

senyal-duma_1.png

 

Normes de funcionament

Els vehicles autoritzats han de treure obligatòriament un tiquet virtual gratuït mitjançant l'app 'Parkunload'. Caldrà registrar prèviament el vehicle. Un cop obtingut el tiquet, no es podrà sobrepassar el temps màxim d’estacionament, segons cada zona i tipus. Fora de l'horari establert als senyals es podrà aparcar lliurament sense utilitzar aquesta aplicació.

&nbps;

Tinc una incidència amb l'app

En cas que tinguis qualsevol incidència a l'hora d'utilitzar l'aplicació de Parkunload, entra a help.parkunload.com.

 

Com instal·lar l'aplicació mòbil i com funciona

app-duma.jpg