Illes de vianants

Vic és una ciutat a la mesura humana que, per la seva dimensió, permet una mobilitat a peu, cosa que evita desplaçaments amb vehicle privat.

L’Ajuntament de Vic treballa per una ciutat sostenible i pròpia del segle XXI, i per aquest motiu vetlla promoure els desplaçaments a peu, o altres modes sostenibles mitjançant la pacificació de zones per a vianants. De tot el conjunt de carrers amb prioritat per als vianants destaquen per la seva entitat pròpia les anomenades illes de vianants.

Les illes de vianants són un conjunt de carrers en què l’accés és reservat als vianants i on aquests disposen de prioritat a l’hora de circular davant de qualsevol altre vehicle que s’hagi autoritzat a circular-hi.

Quins carrers formen part de les Illes de vianants?

Vic disposa de quatre illes de vianants diferents:

Zones_pacificades_2.jpeg

Qui pot accedir a l’Illa de vianants?

 • Totes les persones residents empadronades a la zona restringida.
 • Els llogaters d’un domicili, d’un garatge o d’un local comercial a la zona restringida.
 • Els titulars d’un domicili, d’un garatge o local comercial a la zona restringida.
 • Les persones amb mobilitat reduïda que tinguin un certificat de reconeixement de discapacitat.
 • Aquelles persones que ho necessitin amb la presentació d’una sol·licitud d’autorització temporal i excepcional.
 • En horari de càrrega i descàrrega podran accedir els vehicles que hagin de fer aquesta tasca, en zones habilitades.

En cas de persones amb mobilitat reduïda que hagin d’accedir a la zona restringida caldrà un certificat del reconeixement de la discapacitat.

Com i on es pot sol·licitar l’acreditació de pas?

En aquest apartat trobareu la informació de com i on sol·licitat l’acreditació de pas.

Normes de circulació a l’Illa de vianants

 • La preferència de pas en tots els carrers és dels vianants.
 • Els vehicles que hi circulen no poden sobrepassar els 20 km/h.
 • La circulació està prohibida als vehicles pesants de més de 3.500 kg., llevat que tinguin autorització.

Càrregues i descàrregues de mercaderies a l'Illa de vianants

Qui les pot utilitzar?

Només camions, furgonetes i vehicles comercials, el temps mínim imprescindible per fer la càrrega i descàrrega.

Quins dies i a quines hores?

De dilluns a divendres de les 5.00 h a les 11.00 h i de les 15.00 h a les 17.00 h

Accessos temporals

Un accés temporal és una acreditació per que persones autoritzades de les diferents illes de vianants de la ciutat poden fer a altres persones o familiars que hagin d’anar al seu domicili o comerç.

Com es pot fer? (Illes Centre Històric, Gurb i Eixample Morató)

S’han de fer amb el número d’usuari que té cada persona autoritzada i es pot fer a través de:

acces_illa_vianants.jpg

acces-temporal-illa-vianants.jpg

Com es pot fer? (Illa El Portalet)

S’han de fer amb l'usuari i contrasenya que té cada persona autoritzada i es pot fer a través de illesvianants.vic.cat

acces_illa_portalet.jpg

Incidències o consultes

Qualsevol incidència o consulta relacionada amb els accesos a les illes de vianants, la podeu fer a través dels següents canals:

 • Correu electrònic: illesdevianants@vic.cat
 • Telèfon: 93 886 21 00 (serveis generals)

Hi ha un límit temporal per a fer-los?

S’han de fer fins d’una limitació horària que és de 48h. abans o 48 hores després que hagi circulat el vehicle per dintre de l’illa de vianants.

Sabrem si l’accés que hem fet és correcte?

Un cop formalitzat l’accés temporal, l’usuari rebrà un missatge al seu correu electrònic confirmant l’autorització.