Accés Temporal Illa Vianants

Un accés temporal és una acreditació per que persones autoritzades de les diferents illes de vianants de la ciutat poden fer a altres persones o familiars que hagin d’anar al seu domicili o comerç.

Illes Centre Històric, Gurb i Eixample Morató

S’han de fer amb el número d’usuari que té cada persona autoritzada i es pot fer a través de:

acces_illa_vianants.jpg

acces-temporal-illa-vianants.jpg

Com es pot fer? (Illa El Portalet)

S’han de fer amb l'usuari i contrasenya que té cada persona autoritzada i es pot fer a través de illesvianants.vic.cat

acces_illa_portalet.jpg

Incidències o consultes

Qualsevol incidència o consulta relacionada amb els accessos a les illes de vianants, la podeu fer a través dels següents canals:

  • Correu electrònic: illesdevianants@vic.cat
  • Telèfon: 93 886 21 00 (serveis generals)