Tipus de carrers i velocitats

Des de l’11 de maig de 2021, ha entrat en vigor la nova normativa del Reglament General de Circulació, que estableix els límits genèrics de velocitat en vies i carrers de zona urbana.

L'aplicació d'aquesta nova normativa afavoreix la mobilitat sostenible, la seguretat viària i contribueix a la millora de la qualitat ambiental.

El límit de velocitat genèric s'estipula en funció del tipus de carrer i/o del nombre de carrils per sentit que disposa.
Cal tenir en compte que, preval la senyalització de velocitat que es disposi a la via. Per tant, si en un carrer es disposa de senyalització de limitació de velocitat inferior, cal adequar-se a la senyalització que s'hi indica.

Els nous límits genèrics de velocitat en zones urbanes són:

Carrers amb plataforma única (calçada i vorera al mateix nivell)

Senyal_20.png

Carrers amb un carril per sentit

Senyal_30.png


Carrers amb més d'un carril per sentit*

*Si en un carrer es disposa de senyalització de limitació de velocitat inferior (40 km/h o 30 km/h...), cal adequar-se a la senyalització que s'hi indica.

Senyal_50.png