Centre de Dia

Servei pensat per a les persones que volen estar en companyia durant el dia i participar en tallers per mantenir-se actives

Els centres de dia donen servei diari de 9.00 h a 18.00 h. inclouen les activitats i els àpats. En cas que sigui necessari, es valora proporcionar un transport adaptat per traslladar-hi la persona usuària. Per poder accedir a un centre de dia cal disposar d'una valoració de grau de dependència, ja sigui en grau I, II o III. Per fer aquest tràmit cal que contacteu amb Serveis Socials i una treballadora social us acompanyarà en tot moment. 

Els Centres de dia, a diferència dels casals de gent gran, son espais on hi ha atenció personalitzada, s'hi acut durant tota la jornada, o a mitja jornada segons necessitats de la persona i la família. Es treballa l'autonomia personal, tant a nivell cognitiu com físic i també son espais de trobada i socialització. 

Els familiars dels usuaris del centre de dia tenen una treballadora social referent que els acompanya i els orienta davant qualsevol necessitat que pugui tenir el seu familiar.

Per més informació podeu consultar l'enllaç següent: Centre de serveis per a gent gran Sant Jordi (gencat.cat)