Servei d'informació, atenció i orientació davant una situació de dependència.

Atenció a les persones que puguin tenir dubtes o consultes en relació a la situació de dependència.

El servei acompanya en  tot el procés per accedir a les ajudes i/o serveis establertes per la Llei de la dependència i informa sobre:

  • Requisits d’accés a la valoració de grau, terminis i seguiment dels expedients
  • Ajudes i prestacions que es poden sol·licitar
  • Elaboració del pla individual d’atenció a la persona dependent. S’ajustarà a les necessitats de la persona i dels seus cuidadors
  • Gestió de possibles incidències