L'aigua de Vic

L’abastament d’aigua potable de la ciutat de Vic és una concessió administrativa i des de l’any 1949 és a càrrec de l’empresa Aigües Vic, SA.

L’origen de l’aigua que es consumeix a Vic és principalment del riu Ter (captació a Miralter de 200 litres/seg) i del riu Ges (captació a la presa del Forat Micó de 35 litres/seg).

L'aigua tractada passa als dipòsits de regulació d'es d'on s'alimenta la xarxa de distribució, que actualment és de 245 km de llargada. Si voleu més informació sobre la xarxa, podeu visitar la plana web d'Aigües Vic SA.

Qualitat de l'aigua de l'aixeta

Es controla de manera sistemàtica mitjançant analítiques de prop de 50 paràmetres microbiològics, físics i químics, tal com estableix la legislació vigent.
Tots els resultats de les analítiques actualitzats es poden consultar aquí.

El gust de l’aigua

Per poder garantir que no hi ha cap tipus de contaminació al llarg de la xarxa de distribució, l’aigua, un cop tractada, es clora, segons les quantitats que exigeix la normativa, per evitar l'aparició de patògens.

El clor de l’aigua de l’aixeta pot donar un cert gust a aquesta. Si volem que desaparegui aquest gust, només l’hem de deixar reposar unes hores a la nevera (d’un àpat a un altre) o bé tirar-hi unes gotetes de llimona. D’aquesta manera tindrem sempre aigua disponible i ens estalviarem molts diners!

No és necessari realitzar cap tractament complementari a casa per millorar la qualitat de l’aigua de l’aixeta, i convé estar alerta si instal·lem algun tipus de dispositiu (osmosi inversa, filtres...), de realitzar un correcte manteniment de la instal·lació per evitar empitjorar-ne la qualitat.

Consum d'aigua d'aixeta

Consumir aigua de l’aixeta pot suposar un estalvi de més de 500 €/any de mitjana* (veure taula comparativa) i evitem la generació de residus (ampolles i garrafes).

(*) Per una família de 4 persones que consumeixi aigua embotellada.