Sanejament de l’aigua

El sanejament de l'aigua és el tractament i depuració de totes les aigües que s'aboquen a la xarxa de clavegueram per retornar-les al medi en perfectes condicions

Depuradores


El terme municipal de Vic disposa de dues estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) que són les responsables del tractament i depuració de totes les aigües que s’aboquen a la xarxa de clavegueram de la ciutat:


- EDAR Vic

Està situada al Parc d’Activitats Econòmiques, a la finca la Mora, va entrar en funcionament el 1991 i s’ha ampliat successivament. Tracta tota l’aigua residual de la ciutat de Vic, i també dels municipis de Gurb, Calldetenes, Sant Julià de Vilatorta i Santa Eugènia de Berga.


- EDAR de la Guixa – Sentfores

Està situada al paratge de la granja Baró i funciona des de l’any 2002. Depura l’aigua que es genera al nucli de la Guixa.

Les estacions depuradores són gestionades pel Consell Comarcal d’Osona a través de l’empresa Depuradores d’Osona.

Per a més informació sobre les depuradores podeu contactar amb l'Agència Catalana de l'Aigua.