17-18/05/2023 Tractament fitosanitari de xiprers

OBJECTE DEL TRACTAMENT: Tractament correctiu contra la seca del xiprer

DATA : 17 i 18 de maig de 2023
HORARI D’APLICACIÓ: 21:00h - 3:00h
MATÈRIA ACTIVA:  Fosestil 80%
UBICACIÓ:

Zona esportiva (Camp de futbol)

C. Eix Onze de Setembre (Pont Universitat)

Cementiri municipal

Parc del Cementiri (xiprers)

Rtda. Ctra. Manlleu (Toyota)

Ctra. Manlleu (Sector Nord)

C. Mossèn Llorenç Vilacís (Hospital)

Av. Bernat Calbó (Gasolinera)

Av. Bernat Calbó (Parc)

Rtda. Ctra de Roda (Escola Mont-Rodon)

Parc Josep Mª Sert (IES Vic)

Plaça Divina Pastora (Ambulatori)

C. Misericòrdia (Pl. Màrtirs)

C. Bisbe Torras i Bages (Atlàntida)

Rbla. del Passeig, 22

Plaça de l'Estació

Pl. Pompeu Fabra (C. Riera)

Pl. Bisbe Oliba (Museu Episcopal)

C. Bisbe Strauch (El Remei)

Pl. Fra Joan (Biblioteca)

Horta de la Sínia (Parc infantil)

Plaça Osona

Parc Miquel Coll i Alentorn (xiprers)

Parc Miquel Coll i Alentorn (Tuies)

Rtda. C. Sant Jame / Antic Camí de Taradell

C. Jaume ugosa (Prop Mercadona)

C. Sant Jaume (Horta Vermella)

Plaça de Josep Márquez / C. Pellaires

Plaça Joan Amades (BP)

Parc Vall de Sau (Pintures Vic)

Rtda. Prat d'en Galliners / Països Catalans

Rtda. Prat d'en Galliners / Ctra. Taradell

C. del Bon Aire (tuies)

C. del Bon Aire (xiprers)

QUI FA EL TRACTAMENT: Senplag per a Vicverd

Més informació