16-17/11/2023 Tractament fitosanitari de xiprers

OBJECTE DEL TRACTAMENT: Tractament correctiu contra la seca del xiprer

DATA : 16 i 17 de novembre de 2023
HORARI D’APLICACIÓ: 21.00 h - 4.00 h
MATÈRIA ACTIVA:  Fosestil 80%
UBICACIÓ:

Carrer Mossèn Llorenç Vilacís

Parc del Cementiri

Cementiri Municipal

QUI FA EL TRACTAMENT: Senplag per a Vicverd

Més informació